องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากานเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.