ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.