ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.