ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ประกาศองค์การบร...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.