ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุด เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.