องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน

[google-drive-e...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.