องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.