องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.